Totale uitverkoop: -50% op alles | OP = OP

Search
Close this search box.

Ruilen & retour

Je kan jouw ruil- of retouraanvraag online aan ons doorgeven per mail via shop@chareltje.be
Je dient onderstaand document ingevuld naar ons te mailen:
Herroepingsformulier


In geval van retour, zodra Chareltje alles in goede staat, onbeschadigd en compleet heeft ontvangen, zullen wij het bedrag binnen 14 dagen terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Chareltje betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Het enige wat Chareltje in mindering zal brengen zijn de oorspronkelijke verzendkosten.
De producten worden retour genomen mits:

 • Het ruilen plaatsvindt binnen 30 werkdagen na ontvangst van jouw bestelling.
 • De producten nog in originele staat van verzending zijn, de producten dienen ongebruikt en in hun originele verpakking teruggestuurd te worden.
 • Het risico van het retourneren (verzenden) ligt geheel bij de klant.
Herroepingsrecht

Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Chareltje hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Chareltje de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Chareltje betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

  • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Chareltje meedelen. Deze mededeling moet binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf:

  • Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
  • Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

  • De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar Chareltje, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Chareltje het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Chareltje is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Chareltje verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Scroll naar boven